Publieke energiefondsen

Overzicht van de provinciale en stedelijke energiefondsen in Nederland

Kapitaal voor energietransitie

Sinds 2012 heeft een grote meerderheid van de provincies alsmede een aantal grote steden zogenaamde “publieke energiefondsen” in het leven geroepen. Anno 2015 beheren deze fondsen totaal een som van bijna €600 miljoen. Deze website biedt u als ontwikkelaar (/professioneel betrokken partij) een overkoepelend overzicht van de fondsen. Daarmee fungeert deze website als portaal naar publieke bronnen van duurzaam kapitaal.

Regionaal netwerk

De fondsbeheerders zetten naast middelen ook hun regionale netwerk in voor u als ontwikkelaar. Er worden nu al projecten gefinancierd rondom (onder meer) biomassa, zon-PV, laadpalen, groen gas, warmte, energiebesparing en technologische innovaties. Wekelijks worden nieuwe gesprekken aangegaan en worden financieringsaanvragen in behandeling genomen.

Op weg naar mijn energiefonds

Ontwikkelaars van een duurzaam energieproject kunnen bij de fondsen terecht voor leningen, garanties en participaties. Complementair aan private financiering. De locatie van uw project is veelal bepalend. Op de kaart hieronder vindt u de links naar de websites van de fondsen. Daar kunt u zien of uw project aan de voorwaarden voldoet.

Fonds
Naam
Fûns Skjinne Fryske Enerzjy
www
naar website
Fonds
Naam
Stichting Drentse Energie Organisatie
www
naar website
Fonds
Naam
Participatiefonds Duurzame Economie Noord Holland
www
naar website
Fonds
Naam
Duurzame Energie en Ontwikkelings- maatschappij Flevoland
www
naar website
Fonds
Naam
Amsterdams Klimaat & Energiefonds
www
naar website
Fonds
Naam
Duurzaamheidsfonds Amsterdam
www
naar website
Fonds
Naam
Stichting Energietransitie Utrecht
www
naar website
Fonds
Naam
Energiefonds Den Haag
www
naar website
Fonds
Naam
Energiefonds Overijssel EFO
www
naar website
Fonds
Naam
Innovatie en Energiefonds Gelderland
www
naar website
Fonds
Naam
Garantiefonds Utrecht
www
naar website
Fonds
Naam
Energiefonds Brabant
www
naar website
Fonds
Naam
Limburgs Energiefonds
www
naar website

provinciefonds

stadsfonds

Maatschappelijke impact

De fondsbeheerders kijken kritisch naar de “businesscase” voordat financieringen worden aangegaan. Het plan, de mensen, kasstromen, zekerheden en risico’s. Maar er is ook ruimte voor waardering van demaatschappelijke impact: duurzame energie, besparing, CO2 reductie, werkgelegenheid, innovatie. Juist door deze aanpak worden projecten gefinancierd die anders niet van de grond komen.